Kapitánské zkoušky

Kapitánské zkoušky pro Chorvatský kapitánský průkaz, Mezinárodní průkaz MDČR nebo jen VMP (vůdce malého plavidla), průkaz radioperátora ČTÚ

Kapitánské zkoušky a průkazy

Jaký kapitánský průkaz?

Kapitánské zkoušky a kurzy MD ČR a Chorvatsko Pokud se chystáte na jachtu, máte několik možností jak celou cestu zrealizovat. Buď si v rámci charteru pronajmete loď i s cizím kapitánem, dovezete si nějakého přímo z Česka (cca 2000Kč za den) a nebo si kapitánské zkoušky uděláte sami. Zejména pro oblast Jadranu - Chorvatsko existuje více možností jaký kapitánský průkaz zvolit. V následujícím textu si můžete jednotlivé kapitánské průkazy a potřebné zkoušky porovnat.

Pokud nechcete zabíhat do větších detailů, naše doporučení je následující: Pokud budete v následujících několika letech plout jenom v Chorvatsku je nejjednodušší cestou Chorvatský kapitánský průkaz, ale věnujte velkou pozornost volbě kvalitního kurzu (kapitána instruktora). Pokud to myslíte vážněji a chcete se podívat v následujících 5 letech i do jiných zemí (Řecko, Itálie, Turecko, Karibik) udělejte si rovnou Mezinárodní průkaz od MD ČR. Je o něco náročnější, obsahuje jak povinnou praktickou tak teoretickou část, ale garantuje jistou minimální úroveň. Průkaz VMP je určen hlavně pro malé lodě na české řeky a přehrady, na moře s ním oficiálně můžete s omezením jako například 3 námořní míle od pobřežní linie, plocha plachet. To může způsobit komplikace s pojištěním v případě havárie atd...

Připravili jsme pro Vás:

Chorvatský kapitánský průkaz

Vydávaný na Chorvatském kapitanátu

Oblast: plavba charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky s omezením plavby do 12 námořních mil od pobřežní linie, platí pouze v Chorvatsku

Kapitánské průkaz - kapitanát Chorvatsko - Šibenik, Zadar Slouží pouze pro plavbu v Chorvatských vodách. V praxi se může stát, že ho pro zapůjčení lodě uznají i v marinách i na kapitanátech jiných zemí (proč přijít o výdělek). V případě problémů však můžete mít problémy zejména s pojišťovnou. K získání oprávnění postačí zaplatit správní poplatek (přes 3000Kč) a vykonat zpravidla triviální zkoušku na Chorvatském kapitanátu (Šibenik, Zadar). Praktická zkouška ani povinné školení není k získání průkazu třeba, ale mnoho firem ji nabízí jako součást balíčku pro získání opravnění, který zahrnuje týdení plavbu na moři z nácvikem základní praxe, a průběžnou výukou teorie zakončenou vykonáním zkoušky. Pokud nejste hazardéři, měli by jste praktické školení absolvovat a vybrat takové, kde se opravdu něčemu naučíte, a ne vyhlídkovou plavbu s rybou a lahví vína k večeři. Absoloventi takových třebas i levnějších kurzů pak často před svou první plabou končí na zdokonolovací plavbě a zaplatí tak vlastně dvakrát.
Může být dobrou volbou pokud se hodláte omezit pouze na Chorvatsko. Má časově neomezenou platnost (nemusí se prodlužovat) a již v sobě "obsahuje" průkaz radiotelefonisty viz dále. Získání průkazu je méně náročené než mezinárodního Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty vydáveného naším ministerstvem a po naplutí 500 mil (cca 5 týdeních plaveb) si můžete nechat uznat praxi místo praktického kurzu a získat mezinárodní průkaz získat zjednodušenou cestou.

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty

Mezinárodní průkaz vydávaný Ministerstvem dopravy ČR

Kapitánský průkaz MD ČR - Námořní úřad

Oblast: průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice

Tento průkaz se standardně využívá pro lodě půjčené přes Charter kdekoliv na světě. Kapitánský průkaz má platnost 5 let a stojí 500Kč.

Podmínky pro získání kapitánského průkazu:
 1. úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR, ta obsahuje písemný příklad z navigace a ústní pohovor na téma
  1. písemný příklad z navigace (náměr ze dvou míst, přepočítání kompasové kurzu na kurz dna a zakreslení do mapy, určení nové polohy po x hodinách, určení nového kurzu pro dosažení určitého bodu a jeho přepočítání na kurz kompasový)
  2. základy námořního práva (mezinárodní právo, vlajky na lodi) a COLREG (světla, znaky, vyhýbaní)
  3. plavební nauka
  4. meteorologie (vznik cyklony, vliv tlakové níže a výše, určení směru větru, místní vlivy jako bríza, bora atd.)
  5. základy angličtiny (loď, pomoc, kotvení)
   f. první pomoc

 2. úspěšné složení praktické zkoušky na moři před zkušebním komisařem (z tohotu důvodu se placenému kurzu na rozdíl od chorvatského průkazu nevyhnete)
 3. doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko)
 4. doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem - seznam posuzujících lékařů


Odkazy: Informace MDČR pro Jachtaře | Témata ke kapitánským zkouškám


Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla

Vydávaný Státní plavební správou

Vůdce malého plavidla

Oblast: Plavba na moři do 0,75 námořní míle od břehu nebo pobřežních ostrovů za dne, kdy síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřesáhne 1,2 m. Délka plavidla do 20m.

Průkaz stojí 450Kč. Je nutné zúčastnit se teoretické zkoušky na PC v pobočce Praha, Děčín nebo Přerov. Praktická zkouška není pro lodě s plachtami do 80 m2 (S80) a čluny s motorem do 100 kW (M100) potřeba.
Průkaz uznávají dle č. 40 EHK/OSN některé státy včetně Chorvatska. Omezení do 0,75 námořní míle od břehu je pro praktické jachtaření na moři nedostatečné. Loď vám v maríně často půjčí, ale v případě nehody, při větší vzdálenosti od břehu můžete mít problémy s pojištěním.

Odkazy: Základní info | Časté dotazy | Termíny zkoušek | Zkoušky na nečisto

Průkaz radiotelefonisty od ČTÚ

Omezený průkaz radiotelefonistypohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu

Vůdce malého plavidla

Tento průkaz budete pro plavbu na jachtě potřebovat spolu s českým oprávněním pro Námořní jachtu i VMP. Chorvatský průkaz toto oprávnění obsahuje...

Průkaz je vydávaný ČTÚ, stojí 400Kč. V praxi jde o naučení cca 80 testových otázek - str. 29-32. Pokud v budoucnu zamýšlíte na plavbu v oblasti B, zažádejte si rovnou o všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby ... , kde po Vás bude vyžadována navíc zkouška angličtiny. Ke zkoušce z angličtiny je třeba umět správně přečíst a přeložit cca 10 str. odborných textů a zvládnout základní tísnňová volání. Viz Informace ČTÚ k získání průkazu.